Maatregelen Corona-virus

Vanaf heden kunnen de afspraken weer plaatsvinden in de praktijk die niet via beeldbellen of telefonisch contact kunnen plaatsvinden en in afstemming met jou als cliënt. Uiteraard kunnen de afspraken nog steeds via beeldbellen of telefonisch contact plaatsvinden. De face-to-face contacten vinden momenteel nog enkel plaats in de ochtenduren.

Wat is er veranderd?
In de praktijk volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM, maar hebben we ook een aantal bijkomende maatregelen genomen. Mijn collega’s van de praktijk Van der Windt en Janson en ikzelf hebben afgesproken dat de start van de afspraken zoveel mogelijk op verschillende tijden plaatsvinden. Zo verkleinen we het risico dat cliënten elkaar tegenkomen. Ik wil je verzoeken om buiten de praktijk te wachten totdat ik je bel. Ik zal je dan een aantal vragen over je gezondheid stellen (triage). Daarna kan je direct doorlopen naar de spreekkamer. Bij de ingang van de praktijk staat een desinfectiezuil om de handen te desinfecteren bij binnenkomst en indien wenselijk uiteraard ook na afloop van de afspraak. In de spreekkamer is er plexiglasscherm geplaatst en zijn er lijnen aangegeven om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Tijdens de gesprekken houd ik me aan de afgesproken duur van het gesprek. Er is geen uitloop mogelijk. Na elke cliënt worden de stoel, de deurknoppen etc schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Wanneer zijn face-to-face contacten niet mogelijk?
Om de behandeling voor jou en mij zo veilig mogelijk te houden, maak ik gebruik van (beeld)bellen in de volgende situaties:

 • Indien je een van onderstaande symptomen hebt of de afgelopen 24 uur hebt gehad:
  • Neusverkoudheid: snotteren, niezen, verstopte neus, loopneus
  • Hoesten
  • Keelpijn
  • Luchtwegklachten
  • Benauwdheid/moeilijk ademen
  • Koorts
  • Tijdelijk minder ruiken en proeven
 • Indien je het coronavirus (COVID-19) hebt gehad en dit in de afgelopen 7 dagen is geweest of het vermoeden hiervan was en je volgens de richtlijnen van het RIVM thuis moet blijven.
 • Indien iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Je bent dan pas na 14 dagen nadat deze persoon voor het laatst besmettelijk was weer welkom op de praktijk als je zelf geen klachten hebt.
 • Indien iemand met wie je direct contact hebt gehad bij wie het coronavirus (COVID-19) is vastgesteld. Je bent pas weer welkom als je na de quarantaineperiode van 14 dagen klachtenvrij bent.
 • Indien er iemand in je huishouden koorts, neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of luchtwegklachten heeft. Je bent pas weer welkom als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Een neusverkoudheid bij kinderen jonger dan 6 jaar wordt hier niet onder gerekend.
 • Voor cliënten met een kwetsbare gezondheid, bijvoorbeeld mensen die ouder dan 70 jaar zijn of die al een andere ziekte hebben is face-to-face enkel mogelijk na overleg met cliënt.
 • Of als je hier de voorkeur aangeeft.
 • Twijfel je of je kan komen? Neem dan gerust contact op!

Maatregelen om risico’s zo klein mogelijk te houden op een rijtje:

Wacht buiten de praktijk totdat je gebeld wordt, dat je kan binnenkomen. De wachtkamer heeft 1 stoel voor mensen die slecht ter been zijn en met wie is afgesproken om binnen de praktijk te wachten.

 • Bij binnenkomst van de praktijk graag de handen desinfecteren bij de desinfectiezuil.
 • Kom alleen, met uitzondering voor afspraken van (max 2) personen die samen een gezin vormen en samen een afspraak hebben.
 • In de wachtkamer wachten op een cliënt is niet toegestaan.
 • Maak zo beperkt mogelijk gebruik van het toilet. Dit is een openbaar toilet. Ga thuis dus nog even naar de wc.
 • Ik zal geen thee, water of koffie aanbieden. Dit betekent dat het ook niet de bedoeling is dat er gebruik wordt gemaakt van onze keuken. Je kan zelf drinken mee nemen en weer mee naar huis meenemen.
 • Neem je eigen zakdoekjes mee en neem deze zelf ook weer mee naar huis.
 • En uiteraard schudden we geen handen en behouden ten allen tijden 1,5 meter afstand.

Met bovenstaande maatregelen verwacht ik je weer op een veilige manier in de praktijk te kunnen ontvangen.