Vergoeding en kosten

 

Vanaf 2014 valt de behandeling bij mijn praktijk onder de Generalistische Basis GGZ (ook wel GB-GGZ of Basis GGZ genoemd). Ik heb met de volgende zorgverzekeraars voor 2020 een contract afgesloten:

  • Zilveren Kruis (en hieronder vallende labels)
  • De Friesland
  • CZ (en hieronder vallende labels)
  • VGZ (en hieronder vallende labels)
  • Menzis (en hieronder vallende labels)
  • VRZ Zorginkoop (en hieronder vallende labels): Z&Z, ENO, ONVZ
  • DSW & ASR (en hieronder vallende labels)

De praktijk heeft GEEN contract met Caresq. Onder CARESQ (Iptiq en EUCARE) vallen de labels: Promovendum, National Academic, Besured, AON en Aevitae.

Mocht uw zorgverzekeraar er niet bij staan, neem dan contact met zowel mij als de zorgverzekeraar op!

Ik zal direct bij de zorgverzekeraar de behandeling declareren na afronding van het traject. Vanuit de basisverzekering wordt de behandeling geheel vergoed, indien je in het bezit bent van een geldige verwijsbrief voor de Basis GGZ met daarop (het vermoeden van) een DSM diagnose. Je krijgt een product aangeboden op basis van de ernst van de problematiek: kort, middel of intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur.

Niet alle klachten worden vergoed:
Werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en een aantal andere diagnoses worden niet meer vergoed. Indien behandeling niet wordt vergoed, word je terugverwezen naar de huisarts of kan je de behandeling zelf betalen.

Neem altijd contact op met de zorgverzekeraar voor informatie omtrent vergoedingen!

Eigen risico:
Met ingang van 1 januari 2017 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico € 385,-. Dit betekent dat je elk jaar (maximaal) € 385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het eigen risico wordt door jouw zorgverzekeraar met je verrekend. Je betaalt dus het eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Maximum-tarieven Generalistische Basis GGZ volgens NZA:

Prestatie Kort € 504,71 (295 minuten)
Prestatie Middel € 856,34 (495 minuten)
Prestatie Intensief € 1373,34 (795 minuten)
Onvolledig behandeltraject € 219,53

Afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar wordt hiervan 80% tot 100% in rekening gebracht.

Tarieven (indien geen vergoeding door zorgverzekeraar):

individueel consult € 88,- per sessie van 45 minuten
individueel consult (dubbel) € 176,- per sessie van 90 minuten
telefonisch consult € 44,-
email consult € 44,-
partner relatietherapie (enkel) € 88,- per sessie van 45 minuten
no show € 44,- per sessie van 45 minuten

Afspraak afzeggen:
Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent voor een afspraak. Afzeggen kan je telefonisch of per e-mail doen. Wanneer je dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak doet, zijn hieraan geen kosten voor je verbonden. Indien dit korter dan 24 uur voor de geplande afspraak is, wordt er €44,- bij je in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.