Privacy en regelgeving

Alles wat er wordt besproken tussen jou en mij is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). De huisarts kan op de hoogte worden gesteld van het beloop van de behandeling na jouw (schriftelijke) toestemming. Op het moment dat er informatie wordt verstrekt, zal dit met je besproken worden. De informatie mag je van tevoren uiteraard inzien.

Een Gezondheidszorgpsycholoog valt onder de Wet BIG. De Wet BIG, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel Gezondheidszorgpsycholoog BIG (GZ-psycholoog) voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaar is hiermee voor iedereen herkenbaar. Deze titel geeft aan dat de drager deskundig wordt geacht.