Vergoeding en kosten

VERGOEDINGEN EN TARIEVEN 2024:

Psychologenpraktijk van Son heeft met alle zorgverzekeraars in 2024 een contract afgesloten, behalve met Caresq en de hieronder vallende labels. 

Vergoeding vanuit de verzekering:

Het ZorgPrestatieModel:

Met ingang vanaf 1 januari 2022 is er in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Forensische Zorg (FZ) een nieuw declaratiesysteem ingevoerd.

Wat is zorgvraagtypering? 

 • Behandeling in de Basis GGZ wordt vergoed, indien er sprake is van een verwijzing en een passende diagnose. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over de hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen van cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van de klachten en problemen.
 • De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. In mijn praktijk ben ik zelf de regiebehandelaar. Hiervoor gebruik ik een vragenlijst genaamd de HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door mij ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt.
 • Op basis van de antwoorden op de HoNOS+ bepaal ik welk zorgvraagtype het beste bij de klachten en problemen past. Dit geeft informatie over de verwachte behandelinzet en wordt ook vermeld op de factuur van de behandeling.
 • De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met de cliënt is afgesproken op grond van de diagnose en de doelen die met de cliënt zijn afgesproken.
 • Tijdens de behandeling zal ik bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis hiervan zal worden gekeken of de behandeling moet worden bijgesteld, voortgezet of beëindigd worden. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de cliënt.

Declareren:
Mijn praktijk valt onder setting 1: ambulant kwaliteitsstatuut sectie II. Ik zal direct bij de zorgverzekeraar de sessies declareren aan het einde van de maand. Op de rekening bij de zorgverzekeraar kunnen 2 verschillende zorgprestaties staan:

 • Consult diagnostiek: bij dit consult wordt er onderzocht wat er met de cliënt aan de hand is en welke problematiek er speelt.
 • Consult behandeling: dit zijn is de sessie waarin we werken aan de problematiek om zo onze behandeldoelen te halen.

Eigen risico:
Met ingang van 1 januari 2017 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van €385,-. Dit betekent dat je elk jaar maximaal €385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Ook in 2024 bedraagt het eigen risico €385,-. Het eigen risico wordt door jouw zorgverzekeraar met je verrekend. Je betaalt dus het eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Niet alle klachten worden vergoed:
Werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en een aantal andere diagnoses worden niet meer vergoed. Indien de behandeling niet wordt vergoed, word je terugverwezen naar de huisarts of kan je de behandeling zelf betalen.

Contracten met verzekeraars:

In mijn praktijk wordt er Generalistische Basis GGZ (ook wel GB-GGZ of Basis GGZ genoemd) aangeboden. Ik heb met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor het jaar 2024:

Zilveren Kruis Groep:

 • Zilveren Kruis (incl. ProLife en ZieZo) (3311)
 • Interpolis (ZK) (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen (ZK) (3351)
 • De Friesland Zorgverzekeraar (ZK) (3358)

Salland Zorgverzekeraar:

 • Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg (3347)

Coöperatie VGZ

 • Univé, Zekur (VGZ) (0101)
 • Zekur Natura (VGZ) (3361)
 • VGZ, IZZ, Bewuzt, Zorgzaam (7095)
 • IZA Zorgverzekeraar (VGZ) (3334)
 • UMC (VGZ) (0736)

DSW Groep

 • DSW Zorgverzekeraar (7029)
 • InTwente Zorgverzekeraar (DSW) (3344)
 • Stad Holland (DSW) (7037)
 • SZVK (3363)

ONVZ:

 • ONVZ, VvAA,  Jaaah (3343) ONVZ
 • Expats (3365)

CZ Groep:

 • CZ, Nationale Nederlanden (NZV), OHRA, CZ Just, CZ Direct (9664)

ASR:

 • De Amersfoortse Verzekeringen (ASR) (9018)
 • Ik kies zelf van a.s.r. (3336)

Zorg en Zekerheid:

 • Zorg en Zekerheid, AZVZ (7085)

Menzis:

 • Menzis, HEMA, VinkVink (3332)
 • Anderzorg (3333)

De praktijk heeft GEEN contract met de Caresq Groep: EUCARE/Aevitae 3360

Afspraak afzeggen/No Show:
Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent voor een afspraak. Afzeggen kan je telefonisch of per e-mail doen. Wanneer je dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak doet, zijn hieraan geen kosten voor je verbonden. Indien dit korter dan 24 uur voor de geplande afspraak is, wordt er €57,50,- bij je in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Door het uurtarief in tweeën te delen, delen we ook de “pijn” voor het verloren uur.

Maximum-tarieven Generalistische Basis GGZ 2024 ZPM volgens NZA:

CO0042

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten

€ 39,98

 

CO0107

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten

€ 31,48

 

CO0172

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten

€ 68,88

 

CO0237

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten

€ 56,19

 

CO0302

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten

€ 114,20

 

CO0367

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten

€ 95,67

 

CO0432

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten

€ 159,70

 

CO0497

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten

€ 135,89

 

CO0562

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten

€ 183,44

 

CO0627

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten

€ 161,46

 

CO0692

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten

€ 223,48

 

CO0757

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten

€ 198,72

 

CO0822

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten

€ 274,01

 

CO0887

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten

€ 242,76

 

CO0952

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten

€ 380,13

 

CO1017

Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten

€ 346,41

 

OV0006

Onderlinge dienstverlening

vrij

 

OV0007

Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II

€ 25,05

 

OV0008

Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II

€ 76,35

 

OV0012

Niet-basispakketzorg consult

€ 131,82

 

OV0018

Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden

onbekend

 

 

Afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar wordt hiervan 83% tot 100% in rekening gebracht.

 

 

 

Tarieven zelfbetalers 2024:

Individueel consult

€115,- per sessie van 45 minuten

Telefonisch consult

€60,-

Email consult

€60,-

No show

€57,50,- per sessie van 45 minuten

 

 

Indien je een zelfbetaler bent, zal je na de afspraak de factuur van de sessie direct meekrijgen. Deze factuur dient binnen 14 dagen na datum te worden betaald. Zie de Algemene Voorwaarden voor de betalingsvoorwaarden.