Klacht over de praktijk

Als je een klacht hebt over de behandeling of over mij als behandelaar hoop ik uiteraard eerst hier samen met je uit te komen. Indien het niet lukt om het samen op een bevredigende manier op te lossen, kan jeĀ gebruik maken van de klachtenregeling van het NIP of via de LVVP.