Voor wie

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?
De psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (Basis GGZ) biedt in nauwe samenwerking met de huisarts psychologische hulp bij cliënten met de meest voorkomende psychische klachten. De psycholoog helpt de cliënt door een diagnose te stellen en hulp aan te bieden met een hierop toegesneden behandeling.

Deze behandeling is gericht op het opheffen of beheersbaar maken van de psychische klachten en de daaruit voortvloeiende problemen. Cliënten met een andere behandelindicatie verwijst de psycholoog door naar de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) of een gespecialiseerde hulpverleningsinstelling.

Hulpvragen
Je kan bij mijn praktijk terecht voor een professionele en discrete behandeling van onder andere de volgende klachten:

 • depressieve stoornissen
 • angststoornissen
 • traumastoornissen
 • somatoforme stoornissen
 • milde stoornissen in de impulsbeheersing

Indien er sprake is van een DSM-diagnose en een geldige verwijsbrief wordt de behandeling bijna altijd vergoed. Echter soms is er geen sprake van een “stoornis”, zoals deze omschreven wordt in de DSM, maar heb je wel klachten. Je kan bij mijn praktijk terecht met de volgende klachten waarvoor de onverzekerde zorg tarieven (OVP) gelden:

 • Depressieve klachten
 • Overspannenheid of stressgerelateerde klachten
 • Angstklachten
 • Assertiviteitsproblemen
 • Rouwverwerkingsproblemen
 • Levensfaseproblematiek
 • Lichamelijke klachten die onvoldoende verklaard kunnen worden vanuit een medische invalshoek

De duur van de behandeling kan variëren. Meestal duurt een behandeling 2 tot 12 sessies afhankelijk van de hulpvraag en vergoeding door de zorgverzekeraar. Het kan echter ook voorkomen dat er sprake is van een eenmalig consult. Indien vervolgbehandeling wenselijk is, zal er een doorverwijzing naar de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) plaatsvinden.

Contra-indicaties
Ik bied alleen ambulante behandeling aan. Dit houdt in dat de cliënt maximaal 1 keer per week behandeling krijgt bij mij op de praktijk of online via een beveiligde verbinding. Ik kan daarom geen behandeling aanbieden aan cliënten bij wie sprake is van:

 • crisisgevoeligheid, zoals bij suïcidaliteit en impulsdoorbraken
 • psychoses
 • ernstige eetproblematiek
 • actuele verslavingsproblematiek
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • dementie
 • een verstandelijke beperking