Werkwijze

Je kan je aanmelden om je op de wachtlijst te laten plaatsen door je in te schrijven bij mijn praktijk via het patiëntportaal, te bellen naar 010 450 20 98 of een email te sturen naar nicole@psychologenpraktijkvanson.nl. Vervolgens zal ik contact met je opnemen om te kijken of de klachten passend zijn bij mijn praktijk en vallen binnen de Basis GGZ. Ook wordt er meteen gekeken of er een passende verwijzing is. Ik behandel enkelvoudige problematiek met 1 hulpvraag. Daarnaast geef ik je uitleg over de vergoedingen.

Indien de problematiek passend is bij mijn praktijk, er een geldige verwijzing is van de huisarts en je akkoord bent met de kosten, zal ik je plaatsen op mijn wachtlijst. Voor particuliere zorg is er geen verwijzing nodig.

Zodra ik ruimte heb voor een intakegesprek (eerste gesprek) zal ik contact met je opnemen om het intakegesprek te plannen. Daarna krijg je een afspraakbevestiging met informatie over de praktijk en wordt er aan je gevraagd om 2 vragenlijst digitaal in een beveiligde omgeving in te vullen. Deze vragenlijsten geven mij inzicht in de klachten en jouw hulpvraag. Tijdens het intakegesprek kan jij als cliënt met mij kennismaken en zal ik als therapeut inventariseren welke klachten, problemen en vragen er zijn om te bepalen wat ik voor je kan betekenen en of de behandeling vergoed wordt uit de basisverzekering. Tijdens het tweede gesprek zal ik mijn bevindingen met je bespreken, zoals de diagnose. Samen met jou wordt het behandelplan opgesteld, waarna de behandeling van start gaan. Mocht de hulpvraag niet beantwoord kunnen worden, dan zal in samenspraak met jou als cliënt een doorverwijzing naar zorg elders plaatsvinden.

Een behandeling binnen mijn praktijk wordt afgerond wanneer de behandeldoelen behaald zijn, wanneer er voldoende afname is in klachten of als tijdens de behandeling blijkt dat andere zorg nodig is. In dat laatste geval wordt samen met jou gekeken wat de best passende aansluiting is. De behandeling wordt o.a. geëvalueerd middels een klachtenlijst, die ook aan het begin van de behandeling is ingevuld.

Er wordt altijd eerst gevraagd om de geldige verwijsbrief op te sturen voordat er een afspraak wordt ingepland. De behandeling wordt namelijk niet vergoed zonder een geldige verwijsbrief.