Crisis

Voor behandeling in de Basis GGZ geldt dat (acute) suïcidaliteit een contra-indicatie is. Echter er kunnen altijd situaties ontstaan waarbij je toch direct contact contact nodig hebt met een behandelaar.

Mijn praktijk heeft geen crisisdienst. Indien er sprake is van spoed/crisis, neem dan contact op met de huisarts, de huisartsenpost of het Crisiscentrum.

Waarneming:
Tijdens vakanties of langdurige afwezigheid van mij als therapeut is er een waarnemingsregeling. Op de voicemail van de praktijk staat aangegeven hoe de waarneming is geregeld tijdens mijn afwezigheid.