De verwijsbrief

Checklist Verwijsbrief Basis GGZ 2017

 Met de onderstaande checklist kan je controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal 3 maanden voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel.
  • Argumentatie voor de psychische stoornis dan wel het vermoeden ervan
  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz
  • Bij Menzis: screener door de huisarts met als uitkomst basis-ggz

Voldoet de verwijsbrief niet aan deze eisen?
Indien je de behandeling vergoed wil hebben, zal de verwijsbrief aan deze eisen moeten voldoen. Daarom wordt er altijd gevraagd om een (kopie/scan) van de verwijsbrief op te sturen voordat de afspraak wordt bevestigd. Is er geen geldige verwijsbrief op het moment van het eerste gesprek, dan zal of het gesprek niet doorgaan of de gehele behandeling wordt bij jezelf gedeclareerd.