Crisis

Voor behandeling in de Basis GGZ geldt dat (acute) suïcidaliteit een contra-indicatie is. Echter er kunnen altijd situaties ontstaan waarbij je toch direct contact contact nodig hebt met een behandelaar.  Voor cliënten die bij mij onder behandeling zijn, geldt het volgende:

  • indien er sprake is van een crisissituatie, buiten de tijden van bereikbaarheid, word je verwezen naar de huisarts of indien van toepassing de huisartsenpost of het Crisiscentrum.
  • indien er sprake is van een crisissituatie, tijdens de tijden van bereikbaarheid, verzoek ik je om contact met mij of de huisarts op te nemen. Spreek in dit geval altijd mijn voicemail in als ik de telefoon niet opneem!